Zařazeno v kategoriích: ANTIKVARIÁT

Zaměstnávání cizinců na území České republiky

Daněk Matěj, Vyškovská Magdaléna, Fojtíková Jaroslava

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
376
Rok vydání
2020
ISBN
978-80-7554-269-4
EAN
FPR5047
Druhé vydání této publikace komplexně popisuje právní úpravu zaměstnávání cizinců v České republice, a to především s ohledem na administrativní překážky výkonu jejich práce a pobytu na území České republiky, včetně daňových otázek a problematiky odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Zaměstnáváte občany EU, nebo cizince z tzv. třetích zemí? Máme řešení přesně pro vás! Publikace se věnuje zaměstnávání občanů EU, EHP či Švýcarska a jejich rodinných příslušníků (dále jen „občané EU“) a cizinců, kteří jsou občané z tzv. třetích států (dále jen „cizinců“). V případě občanů EU, s ohledem na jejich bezproblémový přístup na trh práce, se publikace věnuje plnění povinností zaměstnavatele, případně zahraničních zaměstnavatelů ohledně vyslaných občanů EU, definici rodinného příslušníka občana EU a jeho možnosti vykonávat práci na území České republiky a otázce přechodných pobytů, které s ohledem na některé životní situace může občan EU v důsledku potřebovat. Rádce v běžných, ale i netypických situacích Ve vztahu k zaměstnávání cizinců ze třetích států publikace vysvětluje veškeré zákonem umožněné postupy vedoucí k získání oprávnění k pobytu a výkonu práce na území České republiky a případná další alternativní řešení vztahující se ke specifickým skupinám cizinců. Nicméně s ohledem na praktické využití těchto postupů je kladen největší důraz na zaměstnanecké a modré karty, včetně postupů při vysílání zaměstnanců do České republiky, a nově zavedená mimořádná pracovní víza. V těchto případech jsou velmi podrobně vysvětleny konkrétní kroky vedoucí k vyřízení příslušných povolení, vyžadované podklady jejich žádostí, formální náležitosti a poskytnuta praktická doporučení. Dále je věnována pozornost i jednotlivým výjimkám při zaměstnávání cizinců, tedy případům, kdy cizinci stále potřebují povolení k zaměstnání či mají volný vstup na trh práce, a vládním programům České republiky, které cizincům usnadňují získání termínu k podání jejich žádosti na zastupitelském úřadě v zahraničí. Podrobně řešena problematika sociálních a zdravotních předpisů Publikace se rovněž zabývá sociálním a zdravotním pojištěním cizinců v České republice, rozebírá pravidla tzv. evropských koordinačních nařízení a jejich přímé aplikace při zaměstnávání občanů EU v České republice, jakož i jejich vyslání do České republiky. Publikace se také věnuje pravidlům pro určení příslušnosti k předpisům sociálního a zdravotního pojištění podle dvoustranných smluv o sociálním zabezpečení, které Česká republika uzavřela s třetími státy. Podrobně vysvětluje postup při registraci zaměstnance z EU či ze třetích zemí u českých zdravotních pojišťoven, pracovišť okresní správy sociálního zabezpečení a další povinnosti zaměstnavatelů. Popsán je i postup při vyslání zaměstnanců, kteří podléhají českým právním předpisům, do České republiky. Daňové aspekty zaměstnávání cizinců Poslední kapitola publikace poskytuje přehled o základních českých daňových aspektech situace, kdy cizinec jak z EU, tak ze třetích států vykonává zaměstnání v České republice, a to jak z pohledu zaměstnance samotného, tak z pohledu souvisejících procesněprávních povinností na straně jeho zaměstnavatele (českého, příp. zahraničního subjektu). Kniha rovněž zohledňuje změny příslušné daňové legislativy, pokud jde o stanovení „superhrubého“ základu daně z příjmů zaměstnanců, kteří podléhají povinnému zahraničnímu pojistnému systému v jiných státech EU, EHS nebo ve Švýcarsku. Celá publikace je doplněna o praktické modelové příklady, které jsou zaměřeny především na časté otázky z praxe.
Zaměstnávání cizinců na území České republiky

99 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

Stres

Stres

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu