Zařazeno v kategoriích: EKONOMICKÁ LITERATURA, Management

Manažerská ekonomie 3. vydání

Macáková Libuše, Rusmichová Lada, Soukup Jindřich, Soukupová Jana

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
415
Rok vydání
2022
ISBN
978-80-87990-28-5
EAN
9788087990285
Učebnice Manažerská ekonomie je prvním učebním textem pro nově koncipované kurzy manažerské ekonomie. Třetí aktualizované a rozšířené vydání první původní české učebnice manažerské ekonomie pedagogů VŠE vznikla pro potřeby oboru Management na FPH VŠE v Praze. Manažerskou ekonomii jako disciplínu i studijní předmět je třeba chápat jako aplikovanou mikroekonomii, přičemž je kladen důraz zejména na ty části teorie, které jsou využitelné jako základ pro manažerské rozhodování. V učebnici je pozornost věnována těmto základním faktorům: analýza poptávky a preference spotřebitelů, volba technologie a analýza nákladů firmy, charakter trhu a konkurenční prostředí, vzájemná interakce firem, cenová tvorba a regulace ze strany státu. Ve výkladu jsou tam, kde je to možné a vhodné, použity ilustrační příklady a příklady z praxe. Učebnice je určena zejména pro studenty magisterského studia, je však koncipována tak, že ji mohou využít i čtenáři bez předchozích hlubších znalostí ekonomické teorie se zájmem o teoretická východiska manažerského rozhodování.
Manažerská ekonomie 3. vydání

650 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

Mastering

Mastering

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu