Lidská práva na roz(s)cestí

Katarzyna Žák Kryžánková a kol.

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
452
Rok vydání
2022
ISBN
978-80-87284-94-0
EAN
9788087284940
Lidská práva dnes představují právní a etický rámec fungování společnosti. Jejich doktrína a praxe se dynamicky proměňuje. Impulzy k tomu přicházejí zevnitř i zvenčí práva. Do hry vstupují inovace mající původ v teoretickém diskursu, hledání nových cest justicí i proměny společenského kontextu. A právě těmito otázkami se zabývá kniha kolektivu autorů z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Jejím leitmotivem je inventura stavu lidských práv tváří v tvář realitě počátku 21. století utvářené fenomény globalizace, integrace, multikulturalismu a nových technologií. Kniha nabízí tematickou pestrost a pluralitu perspektiv, z nichž lze na lidská práva nahlížet. Jejich svorníkem je snaha zodpovědět otázku, na jaké křižovatce se lidská práva nacházejí: jsou tato práva ještě na vzestupu, nebo už narazila na meze svého růstu? Vybrané kapitoly: • Prˇirozena´ pra´va v evropsky´ch filozoficky´ch tradici´ch pozdni´ho strˇedoveˇku a rane´ho novoveˇku • Jsou lidská práva ideologií? • Slábnoucí role státu v kontextu plurality lidských práv • Rozmach lidských práv jako původce státní represe • Technické aspekty odklízení předpisů zasahujících do lidských práv • Omezení shromažďovacího práva z důvodu ochrany veřejného zdraví • Koronavirus, lidská práva a institucionální gynekologická předporodní péče v ČR • Eutanázie a globální model základních práv • Sociální funkce vlastnictví jako integrační prvek ve společnosti • Limity využívání technologie rozpoznávání obličejů policií • Digitální suveréni: moc a postavení platforem, práva uživatelů a hledání rovnováhy
Lidská práva na roz(s)cestí

550 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu