Zařazeno v kategoriích: PRÁVNICKÁ LITERATURA

Příručka právní regulace cloudu

Jakub Klodwig

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Místo vydání
Brno
Rok vydání
2022
ISBN
978-80-7614-008-0
EAN
9788076140080
Kybernetická bezpečnost je v současné době horké téma. Již jsme si zvykli, že zprávy o kybernetických útocích na veřejné i soukromé instituce plní novinové články čím dál častěji, přičemž nezřídka jsou tyto útoky úspěšné a mají vážné dopady na postižené subjekty. Není proto překvapivé, že vznikají snahy o regulaci kybernetické bezpečnosti jak na české, tak i na evropské úrovni. Tato kniha neposkytuje pouze izolovanou analy´zu aktua´lni´ pra´vni´ u´pravy, ale veˇnuje se problematice cloud computingu kontextua´lneˇ a v souvislostech, aby pomeˇrneˇ slozˇitou a vysoce technickou mate´rii prˇibli´zˇila nejen odborne´ verˇejnosti, ale take´ poskytovatelu°m cloud computingu a orga´nu°m verˇejne´ moci. Pra´veˇ teˇm by totizˇ toto prvni´ komplexni´ zpracova´ni´ cele´ problematiky, vcˇetneˇ nejza´vazˇneˇjsˇi´ch terminologicky´ch proble´mu°, meˇlo usnadnit aplikaci regulace v praxi a prˇispeˇt tak k moderneˇjsˇi´, levneˇjsˇi´, a hlavneˇ bezpecˇneˇjsˇi´ verˇejne´ spra´veˇ v Cˇeske´ republice.
Příručka právní regulace cloudu

379 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu