Zařazeno v kategoriích: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Právní předpisy

Zákony V. A / 2023 - Verejná správa, Rozpočtové pravidlá, Verejná služba, Elektronická komunikácia,

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
656
Rok vydání
2023
Formát
A5
ISBN
9788081622519
EAN
9788081622519
Verejná správa obsahuje úplné znenie zákonov po novelách pre rok 2023 týkajúce sa oblasti rozpočtových pravidiel, štátnej a verejnej služby, informačných technológií, verejného obstarávania, elektronickej komunikácie. Zmeny v zákon sú v texte prehľadne vyznačené. Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatnej novele: 1. Rozpočtové pravidlá Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy Zákon č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 2. Štátna a verejná služba Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov Nariadenie vlády č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhláška č. 73/2022 Z. z., ktorou sa ustanovujú obsahové náležitosti dotazníka na zápis do zoznamu elektronických prostriedkov na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov Nariadenie vlády č. 295/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov Vyhláška č. 132/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhláška č. 493/2022 Z. z., o audite kybernetickej bezpečnosti Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon č. 452/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách Vyhláška č. 126/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vzdelávaní štátnych zamestnancov Vyhláška č. 127/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach Zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 346/2021 Z. z.
Zákony V. A / 2023 - Verejná správa, Rozpočtové pravidlá, Verejná služba, Elektronická komunikácia,

230 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu