Zařazeno v kategoriích: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Občanské právo

Základy občanského práva hmotného. Závazkové právo I

Ivana Štenglová, Jan Dědič, Josef Fiala, Jan Lasák, Václav Pilík, Markéta Selucká a kol.

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
542
Rok vydání
2023
ISBN
978-80-7502-631-6
EAN
9788075026316
První svazek učebnice občanského práva hmotného vykládá obecnou část závazkového práva a závazkové právo smluvní. Teoreticky zaměřený výklad se nevyhýbá praktickým otázkám a zohledňuje nejnovější vývoj nauky, judikatury i recentní změny právní úpravy. První část publikace vysvětluje základní terminologii, funkce a principy, na kterých je závazkové právo založeno. Objasňuje systematiku třídění závazků, právní důvody jejich vzniku a obsah závazků. Na vysvětlení stěžejních pojmů, jakými jsou dluh, plnění či pohledávka, navazuje část zabývající se jejich vznikem, zánikem a změnami, problematikou zajištění a utvrzení dluhu či společných dluhů a pohledávek . Tuto část uzavírá výklad promlčení a prekluze práv ze závazků. Druhá část komplexně popisuje kontraktační právo. Vysvětluje pojem smlouvy, její formy i jednotlivé fáze procesu jejího uzavírání. Samostatná kapitola je věnována smlouvám o smlouvě budoucí a jiným přípravným smlouvám. Na ni navazuje obsáhlé pojednání o spotřebitelských smlouvách, které zpracovává veškeré změny provedené velkou novelizací účinnou od ledna 2023. Nejobsáhlejší část publikace pojednává o závazcích z jednotlivých právních jednání. Výklad postupuje systematicky podle části čtvrté hlavy druhé občanského zákoníku a vykládá závazky ze smluv, kterými se věci převádí do vlastnictví jiného (tj. darování, koupě a prodej, směna), či ze smluv, kterými jsou přenechány věci k užití jinému (výprosa, výpůjčka, nájem, pacht, zápůjčka atd.). Následují smlouvy příkazního typu, přepravní smlouvy, smlouvy o péči o zdraví, pojistná smlouva a další závazky z odvážných smluv. Nakonec se zabývá závazky z právního jednání jedné osoby. Učebnice zpracovává látku čtivě a srozumitelně, aby poskytla studentům pevný základ k ovládnutí nelehké materie občanského práva i pochopení fungování práva obecně.
Základy občanského práva hmotného. Závazkové právo I

820 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu