1000 řešení č. 5-6 / 2024 - Letní brigády studentů a sezonní zaměstnání

Kolektiv autorů

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
128
Rok vydání
2024
Formát
A5
ISBN
9771212471360
EAN
9771212471360
Publikace je členěná do kapitol Letní brigády studentů a sezonní zaměstnání, OSVČ – daň z příjmů a pojištění, Občané SR a zdravotní pojištění v ČR. Doplňující informace přinášíme v stálých rubrikách Daně v praxi, Postupy účtování, Zaměstnávání a Veřejný sektor... • Letní brigády studentů a sezonní zaměstnání Podnikatelské a výrobní možnosti často u zaměstnavatelů vytvářejí situace, že mají pro zaměstnance práci jen na kratší nebo určitou dobu. Obdobná potřeba vzniká i u sezonních nebo kampaňových prací a o prázdninách se do nich zapojují zejména studenti. Právní možnosti pro sjednávání pracovněprávních vztahů k výkonu těchto prací vytváří zákoník práce. Nejen v personální praxi, ale i mezi zaměstnanci se v těchto případech hovoří o tzv. brigádách nebo o termínovaném pracovním poměru. Zákoník práce tyto pojmy neuvádí, jedná se o dohody konané mimo pracovní poměr nebo o pracovní poměr na dobu určitou. O letošních prázdninách to bude vůbec poprvé, kdy se při studentských brigádách bude uplatňovat nová právní úprava dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti... • OSVČ – daň z příjmů a pojištění V letošním roce dochází ke značným změnám týkající se jak zdanění příjmů osob samostatně výdělečně činných, tak v uplatnění pojistného na sociální pojištění. Nově se uplatnění mimořádných odpisů vztahuje výlučně na silniční motorová vozidla, která jsou bezemisními vozidly pořízenými v období od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2028. V zákonu o daních z příjmů nalezneme i definici obchodního majetku poplatníka daně z příjmů právnických osob, a to v § 20c ZDP. Zde se uvádí, že obchodním majetkem poplatníka daně z příjmů právnických osob se pro účely daní z příjmů rozumí veškerý majetek, který • mu patří, pokud jde o poplatníka právnickou osobu, • k němu patří, pokud jde o poplatníka, který není právnickou osobou… • Občané SR a zdravotní pojištění v ČR Pohyb osob ze Slovenska za účelem získání zaměstnání v České republice (a také obráceně) není jevem nijak mimořádným, a to i ohledem na potřebu pracovních sil v ekonomice. Vstupem České republiky do Evropské unie k datu 1. 5. 2004 se výrazně zlepšily podmínky pro volný pohyb v rámci unie, jakož i států Evropského hospodářského prostoru. Sociální zabezpečení migrujících osob upravují na evropské úrovni dva základní právní předpisy, smyslem kterých je určit, který stát je odpovědný za výběr pojistného a navazujícího poskytování dávek. Není cílem jednotlivé evropské systémy sociálního zabezpečení sjednocovat, což by ostatně vzhledem k jejich různorodosti bylo velmi problematické, nýbrž je koordinovat...
1000 řešení č. 5-6 / 2024 - Letní brigády studentů a sezonní zaměstnání

229 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu