Poradce č. 13 / 2024 - Zákon o dani z nemovitých věcí s komentářem

Kolektiv autorů

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
240
Rok vydání
2024
Formát
A5
ISBN
9771211243524
EAN
9771211243524
Zákon o dani z nemovitých věcí s komentářem Zákon o dani silniční s komentářem Přestupky dle zákona o účetnictví Uplatnění mimořádných odpisů a odpisování nadlimitního motorového vozidla v roce 2024 DPH při dodání zboží s instalací nebo montáží Nárok na odpočet při nákupu automobilu plátcem Uplatnění progresivní daně Zákon o dani z nemovitých věcí s komentářem – Novela zákona s sebou přinesla zavedení tzv. skupin pozemků a skupin staveb a jednotek, a to ve vazbě na stanovování místního koeficientu. Přinesla i zavedení tzv. inflačního koeficientu. Zákon o dani silniční s komentářem - Došlo kromě jiného k upřesnění postupu při vyřazení vozidel z provozu, k upřesnění podmínek pro osvobození vozidel vybavených výstražným světlem, případně doplněným zvláštním zvukovým zařízením. Titul obsahuje: Měsíčník přináší 12x ročně novelizované zákony s komentářem. Přináší také rady z oblasti účetnictví, daní, personalistiky, pracovního práva, ekonomiky a řízení. - Zákon o dani z nemovitých věcí s komentářem - Zákon o dani silniční s komentářem - Přestupky dle zákona o účetnictví - Uplatnění mimořádných odpisů a odpisování nadlimitního motorového vozidla v roce 2024 - DPH při dodání zboží s instalací nebo montáží - Nárok na odpočet při nákupu automobilu plátcem - Uplatnění progresivní daně - Minimální vyměřovací základ a řešení specifických situací ve zdravotním pojištění - Státní svátky a jiné dny pracovního klidu - Pomoc zaměstnancům insolventních zaměstnavatelů – nová aktuální pravidla a valorizace od 1. 5. 2024 Zákon o dani z nemovitých věcí s komentářem Nejcitelnější změnou, kterou tato novela s sebou přinesla je citelné zvýšení této daně pro drtivou většinu poplatníků, která se negativně dotkne jejich peněženek. Novela zákona s sebou přinesla zavedení tzv. skupin pozemků a skupin staveb a jednotek, a to ve vazbě na stanovování místního koeficientu. Za diskutovanou změnu lze považovat i zavedení tzv. inflačního koeficientu, kterým se násobí celková daň při nadlimitním navýšení cen. Zákon o dani silniční s komentářem Došlo k upřesnění postupu při vyřazení vozidel z provozu s uložením registračních značek do registru silničních vozidel a jejich opětovném zařazení do provozu. Novelou bylo dále stanoveno, že při změně v osobě poplatníka či jiného uživatele při prodeji vozidla vzniká daňová povinnost v měsíci změny jen novému poplatníkovi. Došlo též k upřesnění podmínek pro osvobození vozidel vybavených výstražným světlem, případně doplněným zvláštním zvukovým zařízením. Zákonodárce také upřesnil výpočet a výši daně i způsobu určení dvanáctiny výše daně za jednotlivý kalendářní měsíc ve vztahu k údajům obsaženým v registru silničních vozidel.
Poradce č. 13 / 2024 - Zákon o dani z nemovitých věcí s komentářem

239 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu