Udržitelnost a ESG přehled evropské regulace

David Reiterman

Dostupnost
připravujeme
Vydavatel
Počet stran
240
Rok vydání
2024
ISBN
978-80-7676-969-4
EAN
9788076769694
Udržitelnost. Téma, jež čím dál více rezonuje společností a jemuž se stále intenzivněji věnují i normotvůrci po celém světě při přijímání politik a právních předpisů. ESG. Tři písmena, která jsou s tématem udržitelnosti propojena, představují tři faktory, jež jsou stále intenzivněji zohledňovány při hodnocení výkonnosti jednotlivých podniků z hlediska udržitelnosti. Ambicí knihy je usnadnit orientaci v této velmi dynamicky se vyvíjející a zároveň velmi technické a relativně obtížně uchopitelné právní oblasti. Smyslem publikace je poskytnout alespoň základní přehled nejzásadnějších evropských předpisů v oblasti udržitelnosti, resp. ESG. Tato kniha je koncipována jako příručka přibližující problematiku právních aspektů udržitelnosti a ESG v evropském kontextu, jež by měla být přístupná právníkům i neprávníkům. Snaží se přiblížit základní pojmy a témata, a to vždy ve vazbě na příslušnou evropskou legislativu. Nejedná se proto o detailní analýzu všech relevantních právních předpisů, která je beztak s ohledem na jejich komplexnost a často technickou povahu prakticky nemožná. Jedná se spíše o regulatorní rozcestník, díky kterému získá čtenář komplexní přehled o relevantní právní úpravě, jejíž dílčí aspekty může následně sám podrobněji studovat ze zdrojů, na něž se příručka v poznámkách pod čarou odvolává. Právní stav knihy je fixován k datu 8. března 2024. Vzhledem k dynamickému vývoji příslušné regulace se nicméně očekává pravidelná aktualizace textu.
Udržitelnost a ESG přehled evropské regulace

499 Kč

Kniha je v tisku, není dostupná. Expedována bude po vytištění.


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu