Zařazeno v kategoriích: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Obchodní právo

Obchodné spoločnosti (Aktuálne otázky a problémy)

Nevolná Zuzana (ed.)

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
304
Místo vydání
Plzeň
Rok vydání
2008
Formát
A5
ISBN
978-80-7380-157-1
EAN
9788073801571
V legislatíve Slovenskej republiky sa v roku 2008 pripravoval a následne bol aj schválený legislatívny zámer kodifikácie súkromného práva. V legislatívnom zámere sa nepočíta s úpravou práva obchodných spoločností, ktoré bude mať samostatnú právnu úpravu. Z tohto dôvodu je venovaná zvýšená pozornosť problematike právnej úpravy obchodných spoločností. V publikácii sú uverejnené príspevky, ktoré odzneli na Medzinárodnej konferencii učiteľov z katedier obchodného práva, ktorá sa konala v roku 2008 v Smoleniciach k problematike práva obchodných spoločností. Na konferencii vystúpili renomovaní autori českého a slovenského obchodného práva, aj viacerí mladí predstavitelia novej vlny teórie a praxe obchodného práva. V prvej časti zborníka sú príspevky zamerané na praktické problémy aplikácie práva obchodných spoločností (najmä na postavenie akcionára bez účastníckych cenných papierov, nové pohľady na spoločnosť s ručením obmedzeným, na výkon práv spoločníkov, ich zmluvné vzťahy, problémy s obchodným podielom, zodpovednosťou štatutárnych orgánov). V druhej časti zborníka sú príspevky venované problematike vplyvu komunitárneho práva na zmluvné právo SR, vplyv transpozície smerníc na obchodné právo, k otázke fixácie cien, k problematike zadávania verejných zákazok, úvahy nad zmenami Obchodného zákonníka od 1. januára 2008 v SR. V príspevkoch odznelo veľa zaujímavých podnetov v súvislosti s výkladovými otázkami, ako aj námety na ich riešenie de lege lata a de lege ferenda, ktoré môžu byť použité aj v pripravovaných legislatívnych úpravách.
Obchodné spoločnosti (Aktuálne otázky a problémy)

271 Kč

301 Kč ušetříte 30 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu