Zařazeno v kategoriích: Marketing a reklama, EKONOMICKÁ LITERATURA

Aplikovaný marketing

Nízka Helena

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Iura Edition
ISBN
978-80-8078-157-6
EAN
9788080781576
Počet stran
128
Místo vydání
Bratislava
Rok vydání
2007
Vstup Slovenska do Európskej únie a globalizačné procesy spôsobili zmeny jednak v ekonomike SR, jednak vo využívaní doterajších marketingových nástrojov v hospodárskej praxi podnikov. Vďaka týmto zmenám sa vo väčšine odvetví stalo nevyhnutnosťou využívanie princípov marketingu s cieľom získať konkurenčnú výhodu oproti ostatným účastníkom na trhu. Autorka sa v publikácii podrobne venuje agropotravinárskemu marketingu, marketingu v odevnom priemysle, ekologickému marketingu, marketingu univerzít a vysokých škôl a zážitkovému a event marketingu. Publikácia je určená nielen študentom, ale aj marketingovým odborníkom z hospodárskej praxe, ktorí môžu uvedené poznatky využiť na získanie výhodnejšej pozície podniku na trhu, nových zákazníkov, ako aj vyšších trhových podielov.
Aplikovaný marketing

290 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu