Zařazeno v kategoriích: EKONOMICKÁ LITERATURA, Finance a podnikání

Doprava jako součást logistických systémů

Svoboda Vladimír

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
152
Místo vydání
Praha
Formát
15x23 cm
ISBN
80-86031-68-3
EAN
9788086031682
Kniha vychází z definice struktur dopravních systémů na logistických řetězcích jako nositele hmotného toku, který v zásadě zakládá podstatu logistiky jako systém organizace hmotného pohybu v procesu výroby, oběhu a spotřeby. Definuje postavení a funkci dopravy jako intenzifikačního faktoru logistických řetězců a požadavky na kvalitu logistické dopravy. Jsou řešeny přístupy k optimalizaci dopravy v logistických systémech z hlediska nákladů, kvality a podílu na vytváření synergického efektu systému. Přitom se vychází z toho, že logistická doprava není segregovaný systém, ale že je provozována na dopravních sítích společně s ostatní nákladní, ale i osobní dopravou. Proto jsou definovány dopravní sítě a jejich prvky, základní metody zjišťování jejich kapacity (propustnosti), a to v režimech práce deterministickém, stochastickém a za podmínek deterministického chaosu. Centrálními kapitolami jsou popis logistických technologií, založených na dopravě jako nosném fenoménu, metody optimalizace dopravních procesů na logistických řetězcích a systémy na podporu logistické dopravy. Značná pozornost je věnována logistické obsluze území, která kulminuje otázkami metodiky lokace a alokace (veřejných) logistických center s hierarchizovanou strukturou, včetně aplikací city logistiky. Snaží se i o navržení architektury logistického systému ve spojení s obsluhou městských aglomerací v osobní přepravě. Knihu uzavírá kapitola o interakcích logistiky a ekologie s cílem snížení zatížení životního prostředí logistickou dopravou.
Doprava jako součást logistických systémů

215 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu