Zařazeno v kategoriích: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Právní předpisy

Organizace soudnictví a právní služby

Schelle Karel

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Alfa Publishing
ISBN
80-86851-39-7
EAN
9788086851396
Místo vydání
Praha
Rok vydání
Formát
B5
K nejvýznamnějším funkcím státu patřil vždy výkon soudnic­tví. Hlavním úkolem soudů je zákonem stanoveným způsobem posky­tovat ochranu právům občanů. To vyplývá ze základních funkcí právního státu spočívající v garantování práva na soudní ochranu. Tedy každý člověk má mít svobodný přístup k soudům. Soudy plní významné funkce každého právního státu, jsou klíčovou součástí státního mechanismu. Na jejich efektiv­nosti fungování do značné míry závisí naplňování požadavku právní­ho státu - ochrana práva. Z toho důvodu organizaci soudnictví věnují vý­znamnou pozornost ústavní předpisy všech demokratických států. Organizace soudů a struktura soudního procesu musí především vytvá­řet předpoklady vysoké „spolehlivosti“ soudního procesu. Početné účinné garance, které se v něm uplatňují včetně plného rozvinutí kontradiktorní­ho sporu, mohou se jevit nadbytečné a těžkopádné pouze nezasvěcenému a neinformovanému pozorovateli. Musí však být posuzovány z hlediska základního cíle soudnictví i společenských a lidských hodnot, které jsou jimi chráněny. Je tedy nutno respektovat operativnost a rychlost, levnost i jiné hodnoty téhož řádu, uplatňované v souvislosti s ochranou subjek­tivních práv, pouze do té míry, pokud se nedostávají do rozporu s uplat­něním hodnoty vyšší, která je vyjádřena zákonným, skutkově opodstatně­ným soudním rozhodnutím. Každý demokratický stát si buduje instituce sloužící k ochraně před nezákonnými zásahy výkonné moci. K nim patří mimo jiné vedle ústav­ního soudnictví i soudnictví správní. Autoři se zaměřili na problematiku advokacie, patentových zástupců a notářů. Neopomněli také zdůraznit legislativu týkající se daňových poradců, která je v tržní ekonomice a v boomu finančního poradenství, velmi žádaná
Organizace soudnictví a právní služby

310 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu