Zařazeno v kategoriích: POLITOLOGICKÁ LITERATURA

Svoboda projevu - Demokracie, rovnost a svoboda slova

Jäger Petr, Molek Pavel

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Auditorium
ISBN
978-80-903786-5-0
EAN
9788090378650
Počet stran
196
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2008
Formát
A5
Monografie Svoboda projevu s podtitulem Demokracie, rovnost a svoboda slova pojednává o právních aspektech svobody projevu ve smyslu základního práva. Zvláštní pozornost je věnována významu svobody slova pro fungování demokracie a mezím, které jsou v moderní společnosti kladeny projevům rasistickým, diskriminačním či jinak extremistickým. Kromě filosoficko-teoretického popisu vývoje pojetí svobody projevu v Evropě kniha obsahuje přehled historické i současné právní úpravy této problematiky v českých zemích. Těžiště pozornosti autorů leží v rozboru judikatury Ústavního soudu České republiky a Evropského soudu pro lidská práva k čl. 17 Listiny základních práv a svobod a čl. 10 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Z klíčových rozhodnutí uvedených soudů plyne nutnost pečlivě posuzovat situace, kdy se obsah či forma projevu dostávají do střetu s právy a důstojností třetích osob či zájmy státu. Zvláštní pozornost je věnována úloze novinářů a masmédií v demokratické společnosti při veřejné diskuzi. Samostatná část je věnována zásadám soudního rozhodování v zemích Britského společenství národů. Ve zvláštní příloze knihy jsou obsaženy stručné anotace všech relevantních rozhodnutí Ústavního soudu, včetně některých dosud nepublikovaných usnesení. Kniha je určena nejširší právnické veřejnosti se zájmem o uvedení do problematiky svobody projevu a jeho mezí v právu. Bohatá kazuistika ilustruje aktuální praktický přístup soudů k problematice a vývoj soudní aplikace a interpretace práva vyjadřovat a šířit názory a ideje.
Svoboda projevu - Demokracie, rovnost a svoboda slova

120 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu

Vážení zákazníci,

rádi bychom Vás informovali, že stále fungujeme a snažíme se objednávky vyřizovat co nejrychleji. Osobní vyzvednutí je možné - více informací najdete v kontaktech.