Zařazeno v kategoriích: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Pracovní právo

Slovenské a európske pracovné právo

Barancová Helena

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Poradca podnikateľa
ISBN
80-88931-32-0
EAN
80-88931-32-0
Počet stran
992
Místo vydání
Žilina
Rok vydání
2004
Formát
A5
Monografia predstavuje pracovné právo: – v právnom systéme SR – a súčasne v právnom systéme Európskej únie Obsahuje vyše 140 rozhodnutí Európskeho súdneho dvora (ESD), ktoré ponúkajú správnu odbornú orientáciu nielen v komunitárnom pracovnom práve, ktoré je už aj našim právom, ale i v pracovnom práve SR . Prevažná časť rozhodnutí obsahuje okrem výroku súdneho rozhodnutia aj skutkový stav a obsah odôvodnenia súdneho rozhodnutia. Osobitosťou odborného spracovania diela je rozsiahla judikatúra ESD a Európskeho súdu pre ľudské práva. Z koncipovaných rozhodnutí ESD sudcovia a advokáti majú možnosť vidieť: – spôsob formulovania predbežných otázok národných súdov vo vzťahu k ESD – spôsob rozhodovania z hľadiska vývoja súdnej doktríny čo do obsahu, formy a legislatívnej techniky Publikáciu môže vhodne využiť aj zamestnávatelia, odboroví funkcionári a zástupcovia zamestnaneckých rád, študenti právnických fakúlt SR. Okrem iného v monografii nájdete: – znenie všetkých relevantných právnych prameňov komunitárneho pracovného práva – analýzu vývoja súdnej doktríny – nezrovnalosti a iné kolízie medzi pracovným právom SR komunitárnym pracovným právom – detailnú analýzu jednotlivých pracovnoprávnych ištitútov v kontexte komunitárneho práva Obsahuje záväzné nariadenia EÚ, ktoré neobsahuje slovenský Zákonník práce.
Slovenské a európske pracovné právo

438 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu