Zařazeno v kategoriích: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Občanské právo

Občiansky zákonník (Komentár) - dodatok č. 1

Fekete Imrich

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
84
Rok vydání
2008
Formát
B5
ISBN
9788080577704
EAN
9788080577704
Koncom apríla 2007 vyšiel vo vydavateľstve Epos veľký komentár Občianskeho zákonníka. Komentár sa stretol s priaznivým ohlasom tak u odbornej, ako i laickej verejnosti. O kladnom prijatí tohto komentára svedčia citácie diela v domácej i v zahraničnej literatúre, ale najmä priaznivé recenzie od renomovaných autorov, ktoré boli publikované vo všetkých významnejších právnických časopisoch.*) Od vydania komentára bol Občiansky zákonník dvakrát zmenený. Tieto zmeny sa týkajú zrušenia krajských úradov (zákon č. 335/2007 Z. z.) a prechodu ich kompetencií na obvodné úrady. Ďalšie zmeny sa týkajú spotrebiteľských zmlúv, keď sa doterajšie ustanovenia § 52 a 53 OZ nahradili celkom novými ustanoveniami. Čiastkové zmeny boli vykonané aj v právnej úprave záložného práva, ktoré bolo u nás modernizované v r. 2002. Azda najväčšie zmeny sa však dotkli právnej úpravy zabezpečovacieho prevodu práva a zabezpečovacieho prevodu pohľadávky (zákon č. 568/2007 Z. z.), keď sa úprava tohto inštitútu takmer stotožnila s právnou úpravou záložného práva. Pokiaľ ide o poslednú uvedenú zmenu, tá sa dotkla aj zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách, ktorý sa zas spätne dotýka výkonu záložného práva. Na všetky tieto zmeny je potrebné reagovať aj v aplikačnej praxi. Zároveň sme považovali za potrebné reagovať aj na skoršiu zmenu Občianskeho zákonníka, ktorá sa týkala vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (zákon č. 84/2007 Z. z.). Táto novela bola síce do textu komentára zapracovaná, avšak vzhľadom na finalizáciu rukopisu pri vydávaní diela nebola dosť detailne komentovaná. Tento nedostatok sme sa pokúsili napraviť týmto dodatkom. Všetky uvedené zmeny sme zohľadnili spresnením a doplnením výkladu novelizovaných ustanovení Občianskeho zákonníka. Súčasne sme v dotknutých ustanoveniach prikročili k zmene a doplneniu textu. Dotknuté ustanovenia sme nielen aktualizovali, ale aj podstatným spôsobom prepracovali. Tento dodatok by sa mal používať spolu s komentárom, ktorý vydavateľstvo Epos vydalo v r. 2007. Na tento komentár sa na viacerých miestach odvolávame.
Občiansky zákonník (Komentár) - dodatok č. 1

226 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu