Zařazeno v kategoriích: Autorské právo, PRÁVNICKÁ LITERATURA

Praktické prípady z práva duševného vlastnictva 2.vyd.

Adamová Z.,Návrat M.

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Iura Edition
ISBN
978-80-8078-287-0
EAN
9788080782870
Počet stran
87
Místo vydání
Bratislava
Rok vydání
2009
Formát
A5
Cvičebnica z predmetu právo duševného vlastníctva je na Slovensku ojedinelá a prvá svojho druhu. V prostredí slovenského právnického vzdelávania nemá dosiaľ obdobu. Cvičebnica pozostáva z tridsiatich dvoch prípadových štúdií, ktoré dopĺňajú základné úlohy pre riešiteľa daného prípadu, pomocné otázky slúžiace na správne smerovanie pri riešení základnej úlohy a napokon inštrumentárium bezprostredne potrebné na riešenie daného prípadu. Inštrumentárium predstavuje odkazy na priamo aplikovateľné ustanovenia právnych predpisov, ktoré je nutné v aktuálnom prípade brať do úvahy a primerane použiť, vrátane sekundárneho európskeho práva, ako aj medzinárodného verejného práva. Nechýbajú ani odkazy na príslušnú odbornú literatúru a judikatúru vnútroštátnych a európskych súdov. Zámerom autorov je upozorniť na význam práv duševného vlastníctva v čo najširšom spoločenskom a hospodárskom kontexte. Cvičebnica je určená predovšetkým študentom právnických fakúlt, ale aj všetkým, ktorí prichádzajú s právom duševného vlastníctva do styku v praxi.
Praktické prípady z práva duševného vlastnictva 2.vyd.

196 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu