Konkurzné právo na Slovensku a Európskej únii, 2.vyd

Milan Ďurica

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
816
Místo vydání
Bratislava
Rok vydání
2010
Formát
B5
ISBN
978-80-89447-31-2
EAN
9788089447312
Prvé vydanie knihy „Konkurzné právo na Slovensku a v Európskej únii“ bolo vypredané krátko po jej vydaní. Jej autorom je známy odborník na konkurzné právo doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD., ktorý má dlhoročné skúsenosti s aplikáciou konkurzného práva ako predseda senátu krajského súdu a lektor pre konkurzných sudcov a správcov. Autor a vydavateľ úmyselne pristúpili k druhému vydaniu s takým odstupom času, aby bolo možné v plnom rozsahu zachytiť nielen novelizácie dotknutej právnej úpravy, ale najmä poznatky z rozhodovacej činnosti súdov ako aj z výkonu funkcie správcov a veriteľov pri prihlasovaní pohľadávok. Druhé vydanie mapuje judikatúru ústavného súdu, všeobecných súdov a pri cezhraničných konkurzoch aj judikatúru európskych súdov. Výklad právnej úpravy reaguje na interpretačné a aplikačné problémy, ktoré vznikli v súvislosti s novou úpravou konkurzného práva. V dôsledku podstatného rozšírenia rozsahu publikácie je táto v záujme užívateľského komfortu doplnená o vecný register a register rozhodnutí. Publikácia je vhodná najmä pre sudcov, ktorí vybavujú konkurznú agendu a agendu incidenčných konaní, pre správcov, veriteľov a advokátov. Odporúčame ju aj pre podnikateľov, ktorí sa môžu dostať buď do pozície veriteľa, alebo dlžníka.
Konkurzné právo na Slovensku a Európskej únii, 2.vyd

1.241 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu