Zařazeno v kategoriích: Pedagogika, PSYCHOLOGICKÁ LITERATURA

Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty učitelství

Skutil Martin a kolektiv

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Portál
ISBN
978-80-7367-778-7
EAN
9788073677787
Počet stran
256
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2011
Formát
A5
Publikace se zaměřuje na výzkum v pedagogice a psychologii s ohledem na učitelskou profesi. Je svou povahou didaktická. Záměrem autorů je ukázat a zpřístupnit budoucím i stávajícím učitelům možnosti a limity kvalitativních a kvantitativních výzkumných přístupů v takové podobě, aby byli schopni porozumět publikovaným výzkumům a využít jejich výsledky, případně realizovat vlastní výzkumná šetření, a to nejen v průběhu studia, ale i následně ve své praxi. Kniha se zabývá oběma přístupy současně a je cílena na učitelskou profesi. Právě v tom tkví, oproti zavedeným metodologickým publikacím, její ojedinělost. Mgr. Martin Skutil, Ph.D., je odborným asistentem na Ústavu primární a preprimární edukace Pedagogické fakulty UHK. Mezi další autory patří prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc., Dr.h.c., přední odborník v oblasti pedagogiky a pedagogického výzkumu v České republice. Ostatní členové autorského kolektivu jsou akademickými pracovníky na Pedagogické fakultě UHK a na Pedagogické fakultě UP v Olomouci. Všichni členové týmu jsou řešiteli či spoluřešiteli grantových projektů v oboru pedagogika či psychologie a publikují v českých i zahraničních odborných periodicích.
Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty učitelství

297 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

Zlatý klíček

Zlatý klíček

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu