Tři sociální světy. Sociální struktura postindustriální společnosti, 2.vydání

Jan Keller

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
214
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2011
Formát
23x15 cm
ISBN
978-80-7419-044-5
EAN
9788074190445
Práce se zabývá proměnami sociální struktury dnešní společnosti. Autor hájí tezi, podle níž společnost přechází od pouhé nerovnosti k naprosté nesouměřitelnosti. Tuto tezi dokládá na řadě údajů a sleduje procesy, které tuto proměnu způsobují. Podává charakteristiku tří sociálních světů (elita, střední vrstvy, deklasovaní), které se od sebe prudce vzdalují a žijí v nesouměřitelných podmínkách. Zároveň je v knize popsáno, jakými způsoby společenské vědy zakrývají přechod od nerovnosti k nesouměřitelnosti. V této souvislosti autor analyzuje například pojmy sociální kapitál, sociální vyloučení a nová sociální rizika. Propojuje teorie sociální stratifikace, sociologie města, sociologie organizace a některých dalších disciplín a ukazuje, jakou hrozbu představuje sociální nesouměřitelnost pro demokracii a pro budoucnost otevřené společnosti.
Tři sociální světy. Sociální struktura postindustriální společnosti, 2.vydání

225 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu