Zařazeno v kategoriích: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Trestní právo

Protiprávní jednání z pohledu profesní odpovědnosti auditorů, daňových poradců a účetních

Molín Jan

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Wolters Kluwer ČR, a. s.
ISBN
978-80-7357-600-4
EAN
9788073576004
Počet stran
188
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2011
Formát
A5
Publikace se podrobně zabývá problematikou protiprávního jednání, které souvisí s výkonem auditorské, daňové a účetní profese. Rozebírána je zejména ze dvou pohledů, a to z pohledu auditora, daňového poradce či účetního, který se může setkat s protiprávním jednáním svých klientů, a také z pohledu auditora, daňového poradce nebo účetního, který se může nezákonného jednání sám dopustit. Autor zmiňuje trestněprávní souvislosti výkonu zmíněných profesí a zabývá se odbornou diskuzí k některým trestným činům (např. trestné činy zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění, vystavení nepravdivého potvrzení a zprávy atp.) se zasazením do kontextu regulace účetnictví v České republice. Zvláštní pozornost je věnována zevrubnému vymezení mlčenlivosti pro jednotlivé profese a případům jejího prolomení, a to jak z pohledu zákona o auditorech a zákona o daňovém poradenství, tak z hlediska trestněprávních norem. Zdůrazněny jsou rovněž důsledky porušení profesní mlčenlivosti, nejen ve vztahu ke klientovi či k profesní komoře, ale i k trestním předpisům. Samostatná část pojednává o odhalování trestných činů a roli auditorů, daňových poradců a účetních při získávání informací pro trestní řízení. Zmíněna je i s tím související problematika svědectví a kolize s profesní mlčenlivostí a též oblast invazivních prostředků v trestním řízení. Přehledným způsobem jsou popsány jednotlivé techniky páchání podvodných jednání uvnitř podniku, ať už se jedná o neoprávněné nakládání s aktivy podniku, zkreslování výkazů, či korupční jednání. Problematika je zasazena do širších souvislostí (obecná či profesní etika, prevence) V tomto kontextu jsou zmíněny i některé prvky vnitřních kontrolních systémů podniků. Vše je ilustrováno řadou empirických dat. Vzhledem k zevrubné analýze daného tématu je publikace jedinečným dílem na českém trhu. Kniha je určena především auditorům, daňovým poradcům a účetním, ale i studentům ekonomických oborů a širší odborné veřejnosti.
Protiprávní jednání z pohledu profesní odpovědnosti auditorů, daňových poradců a účetních

275 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu