Slovenské masmediálne právo

JUDr. Peter Muríň

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Epos
ISBN
978-80-8057-823-7
EAN
9788080578237
Počet stran
560
Místo vydání
Bratislava
Rok vydání
2010
Formát
A5
Publikácia Slovenské masmediálne právo predstavuje najkomplexnejšie spracovanie právnej problematiky masmediálnych prostriedkov. Nielen periodická tlač, rozhlasové vysielanie a televízne vysielanie, ale aj neperiodické publikácie, film, zvukové záznamy (CD) a zvukovoobrazové záznamy (DVD) sú spracované v úplnosti právnych vzťahov. Naviac, v osobitnej časti publikácie sú rozobraté niektoré právne aspekty, ktoré súvisia s masmediálnymi prostriedkami, akými sú napríklad retransmisia rozhlasového vysielania a retransmisia televízneho vysielania, reklama v masmédiách, povinné výtlačky či „rozhlasové poplatky“ a „televízne poplatky“. Publikáciu Slovenské masmediálne právo privítajú najmä študenti žurnalistiky, resp. masmediálnej komunikácie a práva, no toto dielo sa uplatní aj vo vydavateľstvách, u rozhlasových vysielateľov a televíznych vysielateľov, u vydavateľov (požičiavateľov a prenajímateľov) rozmnoženín zvukových záznamov (CD) a rozmnoženín zvukovoobrazových záznamov (DVD), ako aj v štátnej správe – najmä v živnostenských úradoch. Touto publikáciou dostáva široká právnická verejnosť k dispozícii dielo, ktoré je základom náležitej interpretácie a aplikácie právnych noriem tak z odvetvia administratívneho (správneho) práva, ako aj z odvetvia súkromného práva a v jeho rámci osobitne z oblasti majetkových práv, ktoré súvisia s autorským právom a s právom výkonných umelcov.
Slovenské masmediálne právo

555 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu