Zařazeno v kategoriích: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Pracovní právo

Zdravotnická praxe a právo

Sovová Olga

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
304
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2011
Formát
145x205 mm
ISBN
978-80-87212-72-1
EAN
9788087212721
Kniha je praktickým průvodcem právní úpravou vztahů ve zdravotnictví. Pojímá zdravotnické právo interdisciplinárně, proto čtenáře provádí též souvisejícími aspekty práva občanského, pracovního, správního a trestního. V první části jsou popsány otázky veřejného zdravotního pojištění, nakládání s léčivy a lidskými tkáněmi a buňkami a postavení zdravotnických pracovníků se zdůrazněním jejich vztahu k pacientům. V občanskoprávní části se autorka zaměřuje na odpovědnost za škodu a právní aspekty ochrany před poškozením zdraví v rámci ochrany osobnosti. Ochrana osobních údajů při poskytováním zdravotní péče je pojednána v souvislosti s nakládáním se zdravotnickou dokumentací, povinností mlčenlivosti a oznamovací povinností. Značná pozornost je věnována problematice informovaného souhlasu. Civilněprocesní část popisuje postavení zdravotnického pracovníka jako svědka a znalce. Pracovněprávní kapitola vysvětluje základní pojmy pracovního práva s přihlédnutím ke zvláštnostem pracovního poměru ve zdravotnictví. Ve správněprávní části jsou popsány principy profesní samosprávy a s tím související disciplinární odpovědnost, nechybí příspěvek k diskusi o přezkumu správního rozhodování profesních komor. V trestněprávní partii se autorka mimo jiné věnuje postavení poškozeného a oběti trestného činu. Pro zdravotnické pracovníky, kteří často čelí trestnímu oznámení, je velmi užitečný výklad o odklonu v trestním řízení. Autorka čerpá ze svých bohatých zkušeností vysokoškolské pedagožky, advokátky poskytující právní pomoc poskytovatelům zdravotní péče, ale i provozovatele nestátního zdravotnického zařízení. Odborný výklad je v přílohách doplněn zněním Úmluvy o lidských právech a biomedicíně a vzory nejčastějších písemností (např. informovaného souhlasu, záznamu o nahlížení do zdravotnické dokumentace, usnesení soudu o ustanovení znalce, různých smluv a dohod). Publikace je vybavena bohatou judikaturou a věcným rejstříkem. Příručka je určena nejen pro právníky a pracovníky ve zdravotnictví, krizové intervenci a sociálních službách, ale i pro studenty zdravotnických a sociálních oborů a práva.
Zdravotnická praxe a právo

466 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu