Zařazeno v kategoriích: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Pracovní právo

Zdravotnická praxe a právo

Sovová Olga

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Nakladatelství Leges
ISBN
978-80-87212-72-1
EAN
9788087212721
Počet stran
304
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2011
Formát
145x205 mm
Kniha je praktickým průvodcem právní úpravou vztahů ve zdravotnictví. Pojímá zdravotnické právo interdisciplinárně, proto čtenáře provádí též souvisejícími aspekty práva občanského, pracovního, správního a trestního. V první části jsou popsány otázky veřejného zdravotního pojištění, nakládání s léčivy a lidskými tkáněmi a buňkami a postavení zdravotnických pracovníků se zdůrazněním jejich vztahu k pacientům. V občanskoprávní části se autorka zaměřuje na odpovědnost za škodu a právní aspekty ochrany před poškozením zdraví v rámci ochrany osobnosti. Ochrana osobních údajů při poskytováním zdravotní péče je pojednána v souvislosti s nakládáním se zdravotnickou dokumentací, povinností mlčenlivosti a oznamovací povinností. Značná pozornost je věnována problematice informovaného souhlasu. Civilněprocesní část popisuje postavení zdravotnického pracovníka jako svědka a znalce. Pracovněprávní kapitola vysvětluje základní pojmy pracovního práva s přihlédnutím ke zvláštnostem pracovního poměru ve zdravotnictví. Ve správněprávní části jsou popsány principy profesní samosprávy a s tím související disciplinární odpovědnost, nechybí příspěvek k diskusi o přezkumu správního rozhodování profesních komor. V trestněprávní partii se autorka mimo jiné věnuje postavení poškozeného a oběti trestného činu. Pro zdravotnické pracovníky, kteří často čelí trestnímu oznámení, je velmi užitečný výklad o odklonu v trestním řízení. Autorka čerpá ze svých bohatých zkušeností vysokoškolské pedagožky, advokátky poskytující právní pomoc poskytovatelům zdravotní péče, ale i provozovatele nestátního zdravotnického zařízení. Odborný výklad je v přílohách doplněn zněním Úmluvy o lidských právech a biomedicíně a vzory nejčastějších písemností (např. informovaného souhlasu, záznamu o nahlížení do zdravotnické dokumentace, usnesení soudu o ustanovení znalce, různých smluv a dohod). Publikace je vybavena bohatou judikaturou a věcným rejstříkem. Příručka je určena nejen pro právníky a pracovníky ve zdravotnictví, krizové intervenci a sociálních službách, ale i pro studenty zdravotnických a sociálních oborů a práva.
Zdravotnická praxe a právo

466 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu