Zařazeno v kategoriích: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Pocty

Na křižovatkách práva - pocta Janu Musilovi k 70.narozeninám

Vanduchová Marie; Hořák Jaromír

Vydavatel
C.H.Beck
ISBN
978-807400-388-2
Počet stran
568
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2011
Formát
14x22 cm
Sborník odborných prací vychází u příležitosti životního jubilea profesora Jana Musila, významného představitele vědy trestního práva a kriminalistiky. Nejaktuálnějším otázkám z této oblasti, včetně otázek kriminologických, je také věnována většina bezmála čtyřiceti příspěvků předních českých i zahraničních teoretiků a osobností justice. Mezi jinými tématy lze uvést tzv. subsidiaritu trestní represe, trestní odpovědnost právnických osob, drogové delikty, kriminalitu mládeže, problematiku ochrany obětí trestných činů, početnost vězeňské populace či rostoucí vliv médií na průběh trestního řízení. Z procesních otázek jde např. o použití policejního agenta, zakázané metody výslechu a donucení k výpovědím, pluralitu obhájců či tzv. korunního svědka. Další část příspěvků zohledňuje působení jubilanta ve funkci soudce Ústavního soudu ČR a je tudíž věnována otázkám ústavněprávním, včetně přezkumu ústavnosti právních předpisů v ústavním soudnictví. Publikaci doplňují práce z jiných právních odvětví, zejména práva správního, medicínského, pracovního práva a právních dějin.
Na křižovatkách práva - pocta Janu Musilovi k 70.narozeninám

Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu