Zařazeno v kategoriích: Komentáře, PRÁVNICKÁ LITERATURA

Ochrana před škodlivými vlivy tabáku, alkoholu a návykových látek - komentář

Vetešník/Jemelka

Dostupnost
skladem
Vydavatel
C.H.Beck
ISBN
978-80-7400-399-8
EAN
9788074003998
Počet stran
352
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2011
Formát
A5
Komentář k zákonu o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a k zákonu o návykových látkách poskytuje přehled o těchto více méně patologických jevech, které se vyskytují téměř v každé společnosti, Českou republiku nevyjímaje. Jde o první vydání, přičemž význam tohoto vydání lze spatřovat mj. v tom, že takto uceleně zpracovaná problematika na knižním trhu doposud chybí. Komentář se dotýká nejenom jednotlivých ustanovení zákona, ale současně i podzákonných předpisů provádějících zákon o návykových látkách. Doplňkem komentáře jsou informace o souvisejících právních předpisech, literatuře a judikatuře, týkající se např. možnosti obcí regulovat tuto problematiku nad rámec zákona prostřednictvím obecně závazných vyhlášek. V publikaci jsou zohledněny praktické zkušenosti obou autorů s touto problematikou jak z činnosti městské policie hlavního města Prahy, tak současně i bezpečnostní komise působící na území hlavního města Prahy. Komentář je určen strážníkům obecních a městských policií, příslušníkům Policie ČR, představitelům obcí a měst, zaměstnancům zařízení, ve kterých dochází k omezování kouření či konzumace alkoholických nápojů nebo centrům zabývajícím se problematikou návykových látek. Nepochybně bude použitelná i pro zájmovou skupinu z řad odborné i laické veřejnosti.
Ochrana před škodlivými vlivy tabáku, alkoholu a návykových látek - komentář

790 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu