Zařazeno v kategoriích: EKONOMICKÁ LITERATURA, Finance a podnikání

Živnostenské podnikání v České republice

Novotný Slavomír

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Univerzita Jana Amose Komenského Praha
ISBN
978-80-7452-000-6
EAN
9788074520006
Počet stran
204
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2010
Formát
Živnostenské podnikání v České republice je upraveno zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). Tato právní norma, přijatá Federálním shromážděním České a Slovenské Federativní Republiky, byla od data svého schválení několikrát novelizována. Předkládaná příručka vychází ze stavu textu k 31. prosinci 2009. Příručka je rozdělena do 6 základních částí.První část je věnována předmětu právní úpravy a vymezení živnostenského oprávnění podle ustanovení zákona o živnostenském podnikání, uvedených v § 1 až 3.Druhá část pojednává o vzniku živnostenského oprávnění.Třetí část obsahuje jednotlivé druhy živností, uspořádané od živnosti ohlašovací volné (k jejímuž provozování je zapotřebí, aby ohlašovatel splňoval pouze všeobecné podmínky stanovené živnostenským zákonem), přes živnosti ohlašovací řemeslné a vázané k živnostem koncesovaným. Pro větší přehlednost čtenáře je u každé z uvedených živností uvedena její obsahová náplň (vycházející z nařízení vlády č. 278/2008 Sb.), resp. zvláštní a jiné podmínky provozování živnosti (stanovené příslušným zákonem nebo obsažené v přílohách k těmto zákonům).Vlastní průběh živnostenského podnikání je obsahem čtvrté části příručky.Pátá část se věnuje zániku živnostenského oprávnění.Šestou část tvoří pojednání o živnostenském úřadu, živnostenském rejstříku a živnostenské kontrole. Čtenáři je jako samostatná kapitola nabídnut přehled činností, prováděných obecním živnostenským úřadem.
Živnostenské podnikání v České republice

275 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu