Zařazeno v kategoriích: Trestní právo, PRÁVNICKÁ LITERATURA

Trestný poriadok účinný k 1.9.2011

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Iura Edition
ISBN
978-80-8078-428-7
EAN
9788080784287
Počet stran
292
Místo vydání
Bratislava
Rok vydání
2011
Úplné znenie zákona č. 301/2005 Z. z., Trestný poriadok, účinné k 1.9.2011 s ustanoveniami účinnými k 1.10.2011 a k 1.11.2011. je ďalšia publikácia z edície "Aktuálne právne predpisy." Publikácie edície "Aktuálne právne predpisy" sa vyznačujú viacerými osobitosťami. K vybraným ustanoveniam, ktoré nie sú v právnom predpise pomenované, sú uvedené pre uľahčenie orientácie názvy v hranatých zátvorkách, ktoré sú určené redakciou. Tie ustanovenia, ktoré nadobudli účinnosť k 1.9.2011, sú označené a okomentované tak, aby sa vedel čitateľ zorientovať v zmenách. Ak niektoré ustanovenia nadobúdajú účinnosť v nasledujúcich mesiacoch, v prípade Trestného poriadku sú to ustanovenia účinné k 1. októbru a 1. novembru 2011, publikácia obsahuje aj tieto znenia. V neposlednom rade sa na okraji každej strany nachádza priestor vyhradený na poznámky. Publikácia je určená najmä aplikačnej praxi (sudcom, prokurátorom, advokátom, príslušníkom Policajného zboru), ale i študentom právnických fakúlt.
Trestný poriadok účinný k 1.9.2011

202 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu