Zařazeno v kategoriích: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Právní předpisy

Stavební právo v teorii a praxi

Karel Marek, Petr Průcha

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Nakladatelství Leges
ISBN
978-80-8757-600-7
EAN
9788087576007
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2012
Formát
A5
Praktická příručka přibližuje základní otázky stavebního práva podle současné právní úpravy, a to z hlediska jak veřejnoprávního, představovaného právem správním, tak soukromoprávního, zaměřeného na oblast obchodních smluv. Vzhledem k šíři materie se autoři věnují především těm institutům stavebního práva, které jsou v praxi nejpoužívanější, zároveň však poskytují ucelený pohled na tento právní obor s cílem usnadnit čtenáři orientaci v této značně strukturované a složité právní úpravě. Kniha se tedy zabývá řízeními podle stavebního zákona, zadáváním veřejných zakázek, obchodními závazkovými vztahy a uzavíráním obchodněprávních smluv ve vztahu ke stavbám (kupní smlouvy, smlouvy o dílo a smlouvy mandátní a komisionářské). V příloze jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení stavby podle § 273 obchodního zákoníku. Publikace je určena především správním orgánům, zájemcům o výstavbu, stavebníkům, stavebním podnikatelům, i čtenářům z řad širší veřejnosti.
Stavební právo v teorii a praxi

550 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu