Zařazeno v kategoriích: ANTIKVARIÁT

Ústava ČR - vznik, vývoj a perspektivy

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Nakladatelství Leges
ISBN
978-80-87212-63-9
EAN
LK2254
Počet stran
384
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2011
Formát
A5
V únoru 2010 uspořádal Úřad vlády ČR ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy odborný seminář Ústava ČR – vznik, vývoj a perspektivy. Tímto seminářem měla být připomenuta skutečnost, že právě v únoru 2010 tomu bylo 90 let od přijetí Ústavní listiny 1920, která determinovala do značné míry platnou Ústavu ČR a je v zásadě jejím základním ideovým východiskem. V rámci semináře vystoupila řada vynikajících ústavních právníků, kteří se ve svých vystoupeních zabývali nejen praktickou problematikou ústavního práva, ale také perspektivami vývoje Ústavy ČR, jakož i ústavního systému. Tato publikace je tak výjimečným přehledem názorů významných ústavněprávních teoretiků i praktiků na vývoj ústavnosti v České republice, jakož i obsáhlým sumářem úvah o možných změnách Ústavy ČR pro futuro. Kniha neaspiruje být komplexním pojednáním o vývoji ústavnosti v České republice, naopak spíše nastoluje řadu klíčových otázek, s nimiž se dnešní doba potýká. Sborník je vnitřně rozčleněn do čtyř kapitol: - ideové zdroje, teorie ústavy, ústavodárce, ústavnost - historické a komparativní zdroje - dělba moci, parlamentní kultura, územní samospráva - evropské právo, legislativní proces Publikace je určena především znalcům oboru a právníkům, rovněž je výbornou pomůckou pro posluchače právnických fakult. Názory jsou ovšem velmi zajímavé i pro nejširší veřejnost.
Ústava ČR - vznik, vývoj a perspektivy

350 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu