Úvod do teórie medzinárodného práva súkromného

Šmihula Daniel

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Epos
ISBN
978-80-8057-969-2
EAN
9788080579692
Počet stran
224
Místo vydání
Bratislava
Rok vydání
2012
Formát
A5
Cieľom učebnice je spracovanie teoretických základov medzinárodného práva súkromného a tiež rovnako aj teoretických základov európskeho medzinárodného práva súkromného, tak ako sa vyvinulo v rámci normotvornej činnosti v Európe. Publikácia analyzuje podstatu, zmysel, systémové zaradenie, historický vývoj a pramene medzinárodného práva súkromného, metódu úpravy všeobecne, problematiku kolíznej metódy a kolíznych noriem, problematiku zásad používania cudzieho právneho poriadku, problematiku priamej metódy, vzájomnosť v mps, obchádzanie zákona a simulované právne úkony, interpersonálne, interlokálne a intertemporálne kolízie a problematiku unifikácie mps. Druhá časť je venovaná problematike európskeho medzinárodného práva súkromného všeobecne, zakotveniu jeho relevantných noriem v primárnom, sekundárnom a terciálnom práve EÚ, rieši jeho vzťah k medzinárodným zmluvám, vnútroštátnemu právu členských štátov a vzťah k subjektom nečlenských štátov. Venuje sa aj vybraným prameňom (Nariadenie Brusel I a EE, Rímska dohoda), právnym aktom z oblasti justičnej spolupráce a doručovania písomností, konkurznému konaniu, európskemu exekučnému titulu a platobnému rozkazu.
Úvod do teórie medzinárodného práva súkromného

320 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu