Zařazeno v kategoriích: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Učebnice a skripta

Tvůrčí přístup při tvorbě bakalářských a diplomových prací

Častorál Zdeněk

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Univerzita Jana Amose Komenského Praha
ISBN
978-80-7452-025-9
EAN
9788074520259
Počet stran
88
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2012
Formát
A5
Co je a co není smyslem této publikace Pro řadu z vás půjde o jeden z prvních obsáhlejších písemných projevů a tak se můžeme bez studu z jedné strany setkat s nezkušeností, nesmělostí a váhavostí a z druhé strany se od vás bude vyžadovat samostatnost a prokázání schopnosti práce s odbornou literaturou a tvůrčí přístup aplikace znalostí k řešení zadaného tématu. Skutečně se po zkušenostech ukazuje, že při psaní bakalářských a diplomových prací jsou mnozí studenti bezradní a dopouštějí se zbytečných (elementárních) chyb. Inspirací pro napsání publikace byly pozitivní i negativní zkušenosti, projevující se při zpracování a vedení bakalářských a diplomových prací. Smyslem publikace není dávat podrobné návody a určitá zažitá dogmata, ale poskytnout ucelený přehled o smyslu, racionálnosti a efektivnosti zásad a postupů při zpracování prací. Publikace se proto soustřeďuje zejména na obecné pokyny. Publikace je jen pomocníkem, rádcem a nemůže nahrazovat váš individuální (tvůrčí) přístup při zpracování práce nebo suplovat vedení práce. Co získáte Rady pro zpracování bakalářských a diplomových prací od výběru tématu a zadání práce přes metody přípravy ke zpracování a úpravě práce. Opomenuty nejsou ani otázky obhajoby práce a názorné přílohy. Potřebné znalosti pro zpracování práce (ke struktuře, obsahu a formě) a v průběhu přípravy práce i potřebné dovednosti a schopnosti. Soubor objektivních postupů, návodů a prostředků ke shromažďování, vyhodnocování a interpretaci vědeckých poznatků. Co se od vás očekává Nové poznatky a znalosti předávat a interpretovat stručně, přesně a věcně správně (především v době globalizace a informační expanze). Prokázat schopnost aplikovat poznatky získané v průběhu celého studia na řešení zvoleného tématu (problému) bakalářské nebo diplomové práce.
Tvůrčí přístup při tvorbě bakalářských a diplomových prací

110 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu