Zařazeno v kategoriích: ANTIKVARIÁT

Rozhodnutí ve věcech trestních, 2. vydání

Jelínek Jiří; Říha Jiří; Sovák Zdeněk

Dostupnost
rozebráno
Vydavatel
Počet stran
368
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2008
Formát
A5
ISBN
978-80-87212-00-4
EAN
LK2612
V perfektním stavu. Učebnice podrobně vykládá všechny otázky, které souvisí s rozhodnutími vydávanými orgány činnými v trestním řízení. Její druhé, aktualizované a podstatně přepracované vydání navazuje na práci, která vyšla v roce 1999. V první části autoři charakterizují jednotlivé druhy rozhodnutí a jejich náleži­tosti podle trestního řádu. Dále věnují pozornost institutu právní moci, zejména pokud jde o její podstatu, funkci a její účinky, jak se projevují u zá­kladních procesních rozhodnutí (rozsudku, usnesení, trestního příkazu). Těžiště trestního řízení je u soudu prvého stupně. Jisté výlučné posta­vení mezi rozhodnutími ve věcech trestních má proto rozsudek soudu prvého stupně. Ve druhé části práce jsou uvedeny vzory rozhodnutí ve věcech trestních a vzory podání advokáta ve věcech trestních. Autoři při podrobném výkladu přihlížejí k publikovaným i nepublikovaným stanoviskům aplikační praxe. Nevyhýbají se ani otázkám sporným, na jejichž řešení nejsou jednotné názory, a uvádí i některé návrhy de lege ferenda. Práce je určena jako učební text pro posluchače právnických fakult; jistě ji však ocení i ostatní zájemci o otázky trestního práva procesního, zejména justiční a právní čekatelé, advokát­ní koncipienti (jako ideální pomůcku při přípravě na justiční a advokátní zkoušky), soudci, státní zástupci, advokáti, policisté, pracovníci legislativní i aplikační praxe. Autorský kolektiv je složen z odborníků působících na akademické půdě i v justiční praxi.
Rozhodnutí ve věcech trestních, 2. vydání

Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu