Cestovní náhrady ve 252 příkladech 2013

Janoušek Karel

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Anag
ISBN
978-80-7263-802-4
EAN
9788072638024
Počet stran
384
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2013
Formát
A5
6. vydání Autor v této publikaci podrobně komentuje zásady a postupy při poskytování cestovních náhrad zaměstnancům všech typů zaměstnavatelů, tj. právnických i fyzických osob, v podnikatelské sféře i ve sféře neziskové, organizací napojených na státní rozpočet i zřízených územně samosprávnými celky, i uplatňování cestovních náhrad jako daňového výdaje (nákladu) u fyzických osob – podnikatelů. Konkrétní řešené příklady Pro lepší pochopení rozebírané problematiky uvádí autor v knize Cestovní náhrady v příkladech 2013 mnoho praktických příkladů týkajících se jednotlivých etap pracovních cest – od sjednání místa výkonu práce, určení místa pravidelného pracoviště, rozhodnutí o pracovní cestě, stanovení výše jednotlivých druhů cestovních náhrad včetně tuzemského a zahraničního stravného a jejich snížení při bezplatně poskytnutém jídle až po zaúčtování příslušných nákladů. Zpracování publikace V této knize jsou vysvětleny nejen části zákoníku práce bezprostředně se týkající cestovních náhrad, ale i důležitá ustanovení nezbytná k zabezpečení správného postupu zaměstnavatele i zaměstnance v uvedené oblasti. Výklad není proveden po paragrafech, ale ve věcném členění: •vymezení osob, kterým cestovní náhrady podle zákoníku práce přísluší, příp. jim je lze poskytnout, •sjednání důležitých částí pracovní a podobné smlouvy, •výpočet výše jednotlivých druhů náhrad při tuzemských a zahraničních pracovních cestách, •prokazování výše jednotlivých druhů náhrad při tuzemských a zahraničních pracovních cestách, •vypořádání se zaměstnancem, •zaúčtování v účetnictví příslušné účetní jednotky, včetně příslušných daňových řešení při všech typech cest, při kterých zaměstnanci cestovní náhrady přísluší. Zodpovídá možné dotazy v souvislosti s cestovními náhradami Kromě výkladu k výše uvedeným tématům jsou v publikaci podrobně uvedeny činnosti zaměstnavatele před pracovní cestou zaměstnance a po ní, různé způsoby poskytnutí zálohy před pracovní cestou, postupy při jejím neposkytnutí, použití kurzů pro přepočet měn při vyúčtování zahraničních pracovních cest a s tím souvisejícím účtování o cizích měnách. Řešení nejen pro běžné, ale i komplikovanější situace V publikaci Cestovní náhrady v příkladech je zpracováno nejen řešení podle platných právních předpisů k 1. 1. 2013, ale i doporučení postupu v případech, kdy právní předpisy řešení příslušného zvláštního nebo složitějšího případu neuvádějí. Poradí i s řešením souvisejících oblastí Součástí publikace je řada praktických příkladů včetně řešení souvisejících oblastí, např. problematiky vzniku práce přesčas na pracovní cestě, daně silniční při používání vozidel apod., včetně zdůvodnění příslušných postupů a také vzor vnitřní směrnice o cestovních náhradách.
Cestovní náhrady ve 252 příkladech 2013

319 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu