Zařazeno v kategoriích: Pracovní právo, PRÁVNICKÁ LITERATURA

Základné práva a slobody v pracovnom práve

Barancová H., Gregorová Z., Tkáč V., Barinková M., Galvas M., Hůrka P., Lacko M., Križan V.

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Aleš Čeněk s.r.o.
ISBN
978-80-7380-422-0
EAN
9788073804220
Počet stran
378
Místo vydání
Plzeň
Rok vydání
2012
Formát
148x205 mm
Základné práva a slobody podstatným spôsobom ovplyvňujú pracovnoprávne vzťahy. Najmä po prijatí Lisabonskej zmluvy a Charty základných práv EÚ nadobudli základné práva a slobody pre pracovné právo osobitný význam. Zaradením práva na ochranu ľudskej dôstojnosti na prvé miesto v katalógu všetkých ostatných ľudských práv európsky zákonodarca prvýkrát v doterajšom historickom vývoji EÚ výslovne demonštruje, že dôstojnosť človeka je kľúčovou hodnotou v ústavnom a spoločenskom poriadku EÚ. Je hodnotou, základným princípom (zásadou) a súčasne základným právom vybaveným právnym nárokom a vymožiteľným na súde. Základné práva a slobody sa dotýkajú aj oblasti kolektívneho pracovného práva, najmä pokiaľ ide o právo na koaličnú slobodu, právo na štrajk, ako aj právo na informácie tak z teoretických, ako aj z praktických hľadísk, zohľadňujúc judikatúru európskych súdov, osobitne judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva. Kolektív skúsených a uznávaných autorov predkladajú širokej odbornej verejnosti teoretický aj praktický pohľad na základné práva a slobody v pracovnom práve vrátane sociálnych práv a návrhmi de lege ferenda usmerňujú čitateľa na dôslednejšiu ochranu týchto práv a slobôd v praxi.
Základné práva a slobody v pracovnom práve

351 Kč

390 Kč ušetříte 39 Kč

Knihu si můžete přečíst v elektronické verzi

Levná knihovna


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu