Správní trestání z hlediska praxe a judikatury. Praktické otázky správního trestání

Bohadlo, Potěšil, Potměšil

Dostupnost
rozebráno
Vydavatel
Počet stran
224
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2013
Formát
A5
ISBN
978-80-7400-413-1
EAN
9788074004131
Výraznému fenoménu veřejné správy, kterým je její oprávnění projednávat a rozhodovat ve věcech správních deliktů a ukládat za ně sankce, se věnuje tato publikace. Absence právní úpravy správního práva trestního je dlouhodobě kritizovaným nedostatkem oblasti správního trestání. Autorskou ambicí při tvorbě publikace nebyl komplexní teoretický rozbor dané problematiky, nýbrž záměr zprostředkovat čtenáři praktickým způsobem stěžejní závěry a požadavky judikatury v oblasti správního trestání. Autoři, vycházejíc z vlastní praxe, se pokusili zachytit palčivé problémy správní praxe, doplnili je o požadavky právní úpravy a o judikaturu, která právní úpravu v řadě případů doplňuje a dotváří. Z výše uvedeného obsahu vyplývá, že publikace se tak pokouší o ucelený pohled na zkoumanou problematiku zahrnující sféru veřejné správy a správního soudnictví. Kniha je určena nejenom úředníkům veřejné správy, ale široké odborné veřejnosti, které se oblast správního práva dotýká. Užitečným zdrojem informací může být pro advokáty, studující vysokých škol a praktikující širokou veřejnost.
Správní trestání z hlediska praxe a judikatury. Praktické otázky správního trestání

Ostatní s tímto titulem kupují:

Penológia

Penológia

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu