Policajná správa

Sobihard Jozef, Andorová Petra, Dudor Ladislav, Hašanová Janka, Šimonová Jana

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Aleš Čeněk s.r.o.
ISBN
978-80-7380-438-1
EAN
9788073804381
Počet stran
248
Místo vydání
Plzeň
Rok vydání
2013
Formát
148x205 mm
Publikácia sa venuje teoretickým otázkam policajného práva, právnemu postaveniu Policajného zboru, jeho úlohami, oprávneniami a povinnosťami policajtov, ako aj donucovacím prostriedkom, ktoré môžu pri výkone služby používať. Ďalej sa zaoberá výkonom štátnej správy na úsekoch, ktoré patria do pôsobnosti Policajného zboru. Ide najmä o problematiku dokladov totožnosti fyzických osôb (občianske preukazy a cestovné doklady), štátnu správu na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, problematiku ochrany štátnych hraníc, štátnu správu na úseku strelných braní a streliva, agendu súkromných bezpečnostných služieb, štátnu správu na úseku pobytu cudzincov, zákona o poskytovaní azylu a problematiku ochrany utajovaných skutočností. Z pohľadu študentov publikácia poskytuje komplexný pohľad na výučbu danej problematiky, autori preto veria, že bude využívanou učebnou pomôckou pri štúdiu na príslušných vysokých školách.
Policajná správa

252 Kč

280 Kč ušetříte 28 Kč

Knihu si můžete přečíst v elektronické verzi

Levná knihovna


Ostatní s tímto titulem kupují:

Kriminalistika

Kriminalistika

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu