Zařazeno v kategoriích: Pracovní právo, PRÁVNICKÁ LITERATURA

Průvodce odborně způsobilých osob problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci...

Kočí Miloslav, Kopecká Miroslava, Stiebitz Jindřich

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Anag
ISBN
978-80-7263-834-5
EAN
9788072638345
Počet stran
400
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2013
Formát
A5
Publikace je určena zejména pro uchazeče o získání kvalifi kace odborně způsobilé osoby pro hodnocení rizik (OZO), pro odborně způsobilé osoby připravující se na povinné přezkoušení, ale i pro drobné podnikatele, vedoucí pracovníky, odborové inspektory, zástupce zaměstnanců pro BOZP a další. Do určité míry může tato kniha nahradit drahé přípravné kurzy na zkoušku z odborné způsobilosti pro OZO BOZP. Obsah publikace Aktuální průvodce BOZP seznamuje se základní problematikou BOZP, rozebírá vztahy a odpovědnost příslušných pracovníků, ať jde o pracovníky organizace, nebo dodavatelských subjektů, shrnuje informace o orgánech státní správy a samosprávy a jejich působnosti na úseku požární ochrany, uvádí do problematiky hodnocení rizik. V knize jsou rozebrány právní předpisy týkající se BOZP, pozornost je věnována rovněž kontrolním orgánům BOZP a jejich působnosti a pravomocem. V neposlední řadě publikace reaguje na vliv využívání externích dodavatelů v báňském podnikání při zajišťování výkonu jednotlivých výrobních a servisních operací, mapuje základní rizika a specifická ohrožení při dobývání nerostných surovin.
Průvodce odborně způsobilých osob problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci...

499 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu