Vybrané předpisy stavebního práva

Dostupnost
skladem
Vydavatel
ČKAIT
ISBN
978-80-874-3842-8
EAN
9788087438428
Počet stran
432
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2013
Vybrané předpisy stavebního práva k 1.6.2013 – Obsahem publikace je aktuální verze prováděcích právních předpisů, které se týkají přípravy a provádění staveb z hlediska veřejného stavebního práva. Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb Vyhláška č. 590/2002 Sb. o technických požadavcích pro vodní díla Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb Vyhláška č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb Vyhláška č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
Vybrané předpisy stavebního práva

140 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu