Zařazeno v kategoriích: HISTORICKÁ LITERATURA, Moderní dějiny

Vývoj chemického průmyslu v Československu 1918 - 1990

Kolektiv autorů

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
ISBN
80-7080-388-6
EAN
80-7080-388-6
Počet stran
772
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2000
V době, kdy se snahy a úsilí celé společnosti upírá na vývoj průmyslu a celého národního hospodářství v blízké a vzdálenější budoucnosti, je počin vydat knihu o technologiích a výrobách minulých takřka naplněním hesla, že historie je učitelkou. Náš chemický průmysl měl po celou svou existenci vždycky nějaké problémy a asi bude mít i nadále, přesto však byla období, kdy na sebe upoutal pozornost jak vlastní výrobou, tak technickým umem jednotlivců. O to, aby právě tyto pozitivní přínosy nebyly zapomenuty, se několik desetiletí starala Odborná skupina pro historii chemického průmyslu ve Společnosti průmyslové chemie. Tato skupina za dobu své existence uspořádala řadu seminářů a pravidelně vydávala přednesené příspěvky ve sbornících, kterých vyšlo 23. Předkládaná kniha má od nich jednu výraznou odlišnost, nemusela dbát omezení, která nedovolovala kritizovat leckdy nesmyslnost a chyby plánovaného hospodářství a úzkostlivě dbát na to, aby nepochválila někoho, kdo byl “kapitalista” nebo emigrant. Autoři a lektoři se v ní snažili podle svých možností a s neúplným archivním materiálem aspoň na příkladech ukázat podmínky, příčiny a souvislosti vzniku a mnohdy i zániku výrob, závodů a podniků. Doba se natolik změnila, že patrně nové generaci budou těžko pochopitelná některá rozhodnutí ve výrobě i ve výzkumu jak z období okupace, tak z období komunistické vlády. I k vysvětlení minulé éry by měla kniha přispět. Ve 27 kapitolách jsou zpracovány stručně, ale někdy i obšírně tyto obory a výroby: kyselina sírová a sloučeniny vycházející z oxidu siřičitého, sloučeniny dusíku, průmyslová hnojiva, zpracování soli na sodu a hydroxidy, sloučeniny chloru, elektrotermické výrobu karbidů a korundu, anorganické pigmenty, sloučeniny hliníku, chromu, zirkonia, wolframu, lithia, mědi, boru, křemíku, manganu, fluoru, radia, gallia, germania a dalších vzácných prvků, čistých chemikálií, kyanových sloučenin. Podrobně je pojednáno o rozvoji oboru technické plyny. Z organických výrob se v knize dočtete o dehtové chemii, rafineriích a petrochemii, výrobě a zpracování plastů a kaučuků, výrobě výbušin, organických barvivech a pomocných prostředcích pro jiná zpracovatelská odvětví, výrobě anilinu, ftalanhydridu, sladidel a také vonných a chuťových látek. Jak se výroba léků dostala z lékárny do průmyslu a o sortimentu našeho farmaceutickém průmyslu vůbec pojednává jedna z posledních kapitol. Po ní následují biochemické výroby, zejména výroba kyseliny citronové, a nakonec kapitola o chemickém spotřebním zboží. Po polygrafické stránce byla knize věnována pečlivá pozornost, což je konečně u publikací VŠCHT Praha v posledních letech už samozřejmostí. Zde je možné také publikaci koupit. Spolu s autory si myslíme, že připomínka historických kořenů může být v době, kdy mizí v chemickém průmyslu návaznosti na minulé technologie a výroby, povzbudivá, prospěšná i inspirující.
Vývoj chemického průmyslu v Československu 1918 - 1990

429 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu