Farmaceutické inženýrství

Hanika Jiří

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
179
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2013
ISBN
978-80-7080-859-7
EAN
9788070808597
Předložený učební text byl sestaven k přednáškám předmětu Inženýrství farmaceutických výrob pro posluchače 3. ročníku bakalářského programu studia „Syntéza a výroba léčiv“, který se na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze zaměřuje na přípravu odborníků pro oblast farmaceutického průmyslu a výrobu chemických specialit, dále pak pro uplatnění absolventů ve výzkumu a vývoji nových procesů výroby léčiv. Uvedené bakalářské studium připravuje studenty rovněž pro navazující magisterské studium ve studijních oborech Syntéza léčiv, Výroba léčiv a Biotechnologie léčiv, ale i pro další obory technické chemie. Probíraná tématika navazuje na poznatky, které studenti získali v obecných předmětech Fyzika, Fyzikální chemie a Chemické inženýrství, dále pak v Biochemii, farmakochemii, Farmakologii a také v předmětu Chemie a fyzika pevných léčiv. Učebnice je členěna do 8 kapitol a její celkový rozsah je 178 stran. V první kapitole jsou charakterizovány vsádkové procesy, které jsou typické pro farmaceutický průmysl, je zde stručně uveden postup jejich modelování, optimalizace a rozvrhování. Pozornost je v učebním textu dále věnována partikulárním látkám, jejichž vlastnosti přispívají k efektivnímu léčebnému účinku po aplikaci ve finálních pevných lékových formách – tabletách, obalovaných tabletách, dražé či tobolkách. Jsou popisovány operace se sypkými hmotami – rozdrobňování, sítování, mísení, dále pak granulace, tabletování a také hodnocení kvality pevných lékových forem. V textu jsou dále postupně probírány technologie kapalných lékových forem, vyluhování biologických materiálů, membránová separace a dále pak stabilizace produktů lyofilizací či sterilizací. V neposlední řadě jsou uvedeny také biotechnologické procesy, kterými se vyrábějí mnohá léčiva na bázi antibiotik. Samostatně jsou popisovány reaktory pro výrobu chemických specialit. V závěru učebního textu jsou uvedeny literární odkazy na monografie, články v časopisech a některé internetové prameny, které ocení zájemci o hlubší studium.
Farmaceutické inženýrství

579 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

Farmakognozie

Farmakognozie

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu