Nezaměstnanost cizinců v České republice

Rákoczyová Miroslava, Trbola Robert, Vyhlídal Jiří

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí
ISBN
978-80-7416-125-4
EAN
9788074161254
Počet stran
155
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2013
Formát
A4
Monografie je kombinací dvou na sobě nezávislých výzkumů. První část je postavena na rozboru kvantitativních dat z registrů nezaměstnanosti, které umožňují charakteČrizovat registrovanou nezaměstnanost cizinců v České republice z hlediska sociodemoČgrafické struktury zahraničních uchazečů o zaměstnání, délky evidence cizinců na úřadech práce, souboru faktorů ovlivňujících ukončení evidence, účasti zahraniční pracovní síly v programech APZ aj. Cílem druhé části je formou případové studie založené na rozboru kvalitativních dat, pro něž jako zdroj posloužily rozhovory s nezaměstnanými cizinci v Brně a nejbližším okolí, porozumět prožívání nezaměstnaČnosti samotnými cizinci, identifikovat jejich strategie v této fázi života a rozkrýt faktory, které jejich nezaměstnanost zapříčiňují.
Nezaměstnanost cizinců v České republice

200 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu