Náhrada škody spôsobenej porušením súťažného práva

Králik Andrej

Dostupnost
skladem
Vydavatel
C.H.Beck
ISBN
978-80-89603-20-6
EAN
9788089603206
Počet stran
200
Místo vydání
Bratislava
Rok vydání
2014
Formát
A5
Hoci súkromnoprávne presadzovanie súťažného práva môže smerovať k dosiahnutiu rôznych cieľov (neplatnosť zmlúv, vrátenie bezdôvodného obohatenia, odstránenie protiprávneho stavu), publikácia sa sústredí na najvýznamnejší nástroj, ktorým je uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za škodu spôsobenú porušením súťažného práva. Súkromnoprávne uplatňovanie náhrady škody spôsobenej porušením súťažných pravidiel má potenciál spočívajúci nielen v preventívnom účinku, ale aj v možnosti efektívneho odškodnenia dotknutých právnych subjektov. Autor skúma problematiku súkromnoprávneho uplatňovania súťažného práva, analyzuje hmotnoprávne a procesnoprávne podmienky, ktoré stanovuje právo Európskej únie a právny poriadok Slovenskej republiky a nevyhýba sa ani náčrtu vývoja, do ktorého by súkromnoprávne presadzovanie mohlo vyústiť v najbližších rokoch. Publikácia je určená predovšetkým sudcom, advokátom a právnikom pôsobiacim v obchodných spoločnostiach.
Náhrada škody spôsobenej porušením súťažného práva

706 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu