Zařazeno v kategoriích: HISTORICKÁ LITERATURA, Moderní dějiny

Dějiny těla - Prameny, koncepty, historiografie

Lenderová Milena, Hanulík Vladan, Tinková Daniela

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Pavel Mervart
ISBN
978-80-7465-068-0
EAN
9788074650680
Počet stran
264
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2014
Formát
14x20 cm
Rozlehlost pole rozpínajícího se mezi naprostoudeterminací biologické podstaty jedince a absolutním vlivem sociálního prostředí, lze chápat jako motivaci k výzkumu historických aspektů vnímání těla. Tělo v soudobém sociálněvědním bádání nepředstavuje neměnný fyzický objekt, naopak, důraz při zkoumání dějin těla je kladen na proměnu a vývoj funkcí, kterýchmůže tělo nabývat ve vztahu jedince a společnosti. Z tohoto důvodu se bádání o těle rozvíjí především na bázi mezioborových přístupů a širokého spektra zkoumaných témat a užívaných metod. V historii je tělo pojímáno jako proměnlivý historický objekt – neustále konstruovaný a rekonstruovaný fenomén, neoddělitelný od kulturního kontextu, do něhož se jeho nositel zrodil, v němž žil a zemřel. Každá společnost je podle tohoto přístupu charakteristická svým vlastním viděním těla. Historik jej proto nemůže považovat za danost, ale naopak za něco, co je nám zprostředkováváno systémem kulturních významů.Dějiny těla jsou charakteristické sledováním principu vzájemného ovlivňování biologických konstant lidství, tedy lidského těla a vlivu kultury, spolupůsobící na utváření lidské individuality. Publikace Dějiny těla: prameny, koncepty, historiografie přináší studie věnované těmto proměnám chápání těla v českých zemích od středověku do 20. století.
Dějiny těla - Prameny, koncepty, historiografie

279 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu