Zařazeno v kategoriích: Moderní dějiny, HISTORICKÁ LITERATURA

Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2013

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Dostupnost
skladem
Vydavatel
VEDA
ISBN
978-80-224-1333-6
EAN
9788022413336
Počet stran
696+CD
Místo vydání
Bratislava
Rok vydání
2013
Formát
17x24 cm
Súhrnný prehľad zo všetkých oblastí národného hospodárstva (demografia a sociálne štatistiky; makroekonomické štatistiky; podnikateľské štatistiky; viacstranné štatistiky; kriminalita, súdnictvo, nehody a živelné pohromy;ako aj medzinárodné porovnanie kľúčových štatistických ukazovateľov.). Štandardnú štruktúru ročenky dopĺňajú niektoré nové údaje napr. v kapitole Obyvateľstvo sú nové ukazovatele zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. V kapitole Trh práce sú výsledky nového doplnkového zisťovania o prechode z práce do dôchodku. Na základe požiadaviek zo strany používateľov ročenky sa rozšírila kapitola Príjmy, výdavky a spotreba domácností vybranými predmetmi dlhodobej spotreby. Kapitola Životné prostredie je obohatená o údaje za komunálny odpad v detailnejšom členení ako v minulých vydaniach. Štatistické údaje dokumentujú stav a vývoj ekonomiky a spoločnosti za roky 2008 - 2012.Tabuľkové prehľady sú v záverečnej časti publikácie doplnené grafickou prezentáciou údajov. Súčasťou publikácie je aj CD-ROM.
Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2013

1.757 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu