Zařazeno v kategoriích: HISTORICKÁ LITERATURA, Historické události

ENCYCLOPAEDIA BELIANA - 7. zväzok

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
684
Místo vydání
Bratislava
Rok vydání
2013
ISBN
978-80-970350-1-3
EAN
9788097035013
Encyclopaedia Beliana ako veľká ilustrovaná všeobecná encyklopédia podáva podstatné informácie zo všetkých odborov ľudskej činnosti, čím sprostredkúva ucelený systém súšasných poznatkov o prírodných javoch a javoch ľudskej materiálnej a duchovnej kultúry. Na vysokej odbornej úrovni podáva vzdelanému laikovi (približne na úrovni stredoškolského vzdelania) výklad najvšeobecnejších pojmov, princípov, zákonov, javov a reálií i súvislostí medzi nimi: asi jedna tretina zo všetkých 150 000 hesiel je venovaná náukam o prírode, jedna tretina duchovnej kultúre, vede, športe, hospodárskom a politickom vývoji Slovenska od najstarších čias po súčasnosť, o živote národnostných menšín na Slovensku a Slovákov v zahraničí.
ENCYCLOPAEDIA BELIANA - 7. zväzok

1.968 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu