Kriminalistická taktika

Meteňko Jozef, Bačíková Iveta, Samek Martin

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
308
Místo vydání
Brno
Rok vydání
2014
Formát
15x23 cm
ISBN
978-80-87713-08-2
EAN
9788087713082
Publikácia je určená pre všetky kategórie pracovníkov bezpečnostních štruktúr pracujúcich v oblasti kontroly kriminality, ktorých činnosť je spojen s využitím metód kriminalistickej taktiky. V čase jej vydania je určená predovšetkým ako povinná literatúra pre témy vysokoškolského štúdia predmetov Kriminalistika, Kriminalistika 2, Kriminalistická taktika, v 2. a 3. ročníku denného a v 3. ročníku diaľkového štúdia na Akadémii Policajného zboru v Bratislave. V prvej časti učebnice sú kapitoly, ktoré tvoria povinnú literatúru pre doktorandské štúdium predmetu Metodológia kriminalistického výskumu. Učebnica je povinnou literatúrou pre novokoncipovaný vysokoškolský študijný program Kriminalistika a kriminológia v bezpečnostních službách študijného odboru 834 Kriminalistika a Kriminológia. Učebnica poskytuje na štúdium poznatkov kriminalistiky čiastočne iný pohľad, ako bol doteraz pragmaticky preferovaný v slovenskej kriminalistickej teórii a praxi, predovšetkým pohľad na kriminalisticko-taktické poznávanie ako neoddeliteľnú súčasť kriminalistického skúmania a tomu odpovedajúce dôsledky akceptácie vyšetrovania ako formy kriminalistického skúmania. Tieto i ďalšie súvisiace poznatky sú odrazom výsledkov výskumných projektov realizovaných v kriminalistickom výskume od začiatku tohoto tisícročia, a to aj mimo slovenského kriminalistického prostredia.
Kriminalistická taktika

480 Kč

Knihu si můžete přečíst v elektronické verzi

Levná knihovna


Ostatní s tímto titulem kupují:

Poriadková polícia

Poriadková polícia

Viktimológia

Viktimológia

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu