Občanský zákoník - Komentář - Svazek II (rodinné právo)

Švestka Jiří, Dvořák Jan, Fiala Josef, Zuklínová Michaela a kolektiv

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Wolters Kluwer ČR, a. s.
ISBN
978-80-7478-457-6
EAN
9788074784576
Počet stran
752
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2014
Formát
A5
Nejdůležitější změnu našeho právního řádu, rekodifikaci soukromého práva provedenou zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, komplexně vykládá komentář kolektivu autorů pod vedením prof. JUDr. Jiřího Švestky, prof. JUDr. Jana Dvořáka a prof. JUDr. Josefa Fialy. Odborným garantem druhého svazku komentáře je doc. JUDr. Michaela Zuklínová. Náš komentář: poskytuje výklad všech ustanovení nového občanského zákoníku, přináší vysvětlení nových institutů, které nový občanský zákoník zavádí, upozorňuje na odlišnosti od úpravy občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., přináší informace o souvisejících předpisech, českých, i evropských, a odkazy na relevantní odbornou literaturu, obsahuje výňatky z důvodové zprávy, cituje judikaturu použitelnou i po nabytí účinnosti nové právní úpravy, zaměřuje se na praktické dopady nové právní úpravy. Komentář svým zaměřením i zvoleným autorským kolektivem z řad vysokoškolských pedagogů, advokátů, notářů a dalších předních právních odborníků významně usnadňuje řešení počátečních aplikačních a interpretačních problémů, které při uvádění nového občanského zákoníku budou nastávat. Je určen pro širokou právnickou a podnikatelskou obec.
Občanský zákoník - Komentář - Svazek II (rodinné právo)

1.213 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu