Zařazeno v kategoriích: JAZYKOVÁ LITERATURA, Učebnice všeobecné

Genderové aspekty ve slovanské frazeologii (na materiálu běloruštiny, polštiny a češtiny)

Kedron Kateřina

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
166
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2014
Formát
15x24 cm
ISBN
978-80-2462-221-7
EAN
9788024622217
Monografie se zaměřuje na problematiku genderu v jazyce – zkoumá vliv genderového faktoru na frazeologii tří příbuzných jazyků (běloruštiny, polštiny a češtiny). Autorka provádí analýzu jazykového materiálu z hlediska lingvokulturologického. V rámci svého výzkumu sleduje formální shody a rozdíly mezi jednotlivými jazyky, primárně se však snaží odhalovat odlišné a shodné rysy ve vnímání muže a ženy, jejich povahy a chování ve třech slovanských kulturách. Na základě klasifikace a hodnocení shromážděného materiálu podává podrobný popis konceptů "muž" a "žena" ve frazeologii. Práce mimo jiné řeší otázku, zda je možné hovořit o upozadění žen v jazyce ve frazeologické rovině a do jaké míry je tento jev ovlivněn sociálními faktory oproti faktorům ryze jazykového rázu.
Genderové aspekty ve slovanské frazeologii (na materiálu běloruštiny, polštiny a češtiny)

180 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

Deutsche Grammatik

Deutsche Grammatik

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu