Žilní trombóza a plicní embolie u psychiatrických nemocných

Malý Radovan,Masopust Jiří

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
172
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2011
Formát
15x24 cm
ISBN
978-80-204-2240-8
EAN
9788020422408
Předkládaná monografie je určena nejen psychiatrům, angiologům, internistům a hematologům, ale i praktickým lékařům a dalším specialistům, kteří se ve svých ordinacích setkávají s klinickými projevy tromboembolické nemoci (TEN) a jejími následky. Autoři se věnují nejnovějším poznatkům o patofyziologii TEN, její diagnostice, prevenci a léčbě zejména u rizikových pacientů, kam patří i řada duševně nemocných. Vysvětlen je též postup, jak lze poměrně snadno vyhodnotit výši rizika TEN na základě vypracovaného skórovacího systému, založeného na získání anamnestických a klinických údajů. Zajímavé jsou i výsledky vlastních pozorování a vědeckého výzkumu (např. studie ANTRE – ANtipsychotika, Trombóza, Embolie) zaměřeného na prevalenci TEN u schizofreniků. Můžeme se zde s překvapením dočíst, že se nejedná o raritní výskyt, ale o poměrně často se vyskytující komplikaci spojenou s vyšší aktivitou oxidativního stresu a následným rozvojem kardiometabolického rizika u těchto nemocných. Samozřejmě nechybí ani přehled nejnovější literatury věnované této problematice. Vše doplňuje řada názorných schémat, tabulek, obrázků a grafů. Snahou autorů je upozornit na fakt, že prevence TEN by dnes neměla být systematicky prováděna pouze u operovaných nemocných a u rizikových pacientů hospitalizovaných na interních či onkologických odděleních, ale také u psychiatricky nemocných po vyhodnocení jejich individuálního rizika TEN. Monografie tak bezpochyby vyplní zatím prázdné místo v naší odborné literatuře věnované výskytu tromboembolické nemoci.
Žilní trombóza a plicní embolie u psychiatrických nemocných

350 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu