Ekonomika školy a školského zariadenia

Veverková Ingrid

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Wolters Kluwer ČR, a. s.
ISBN
978-80-8168-053-3
EAN
9788081680533
Počet stran
240
Místo vydání
Bratislava
Rok vydání
2014
Publikácia 'Ekonomika školy a školského zariadenia' je samostatným odborným knižným titulom a súčasne aj akýmsi voľným pokračovaním uspešnej knihy 'Riadenie školy a školského zariadenia' (2013). Autorka sa v nej zamerala na ekonomický a personálny manažment školy a školského zariadenia s cieľom vytvoriť jednoduchý a zrozumiteľný návod na zákonnú a správnu aplikáciu právnych predpisov, ktoré sa musia uplatňovať a dodržiavať pri ekonomickom a personálnom riadení školy. Na základe dlhoročnej praxe, osobných poznatkov a skúseností autorka prezentuje potrebné odborné vedomosti a praktické skúsenosti pri realizácii ekonomických procesov a činností, ktoré zamestnanci školy a školského zariadenia vo svojej každodennej praxi vykonávajú, ako je uzatváranie zmlúv v rámci pracovnoprávnych vzťahov, dohôd o vykonávaní mimopracovnej činnosti, starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, realizácia sociálnej politiky a starostlivosť o zamestnancov, poskytovanie príspevkov zo sociálneho fondu, poskytovanie cestovných náhrad, vedenie účtovníctva, zodpovednosť za škodu a náhrada škody či zákonné zverejňovanie a poskytovanie informácií. Autorka sa pritom pre čitateľov už osvedčeným spôsobom vyhla citáciám jednotlivých ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov, ale podáva ich výklad a aplikáciu formou odporúčaní, praktických ukážok, otázok a odpovedí a vzorov štandardizovaných písomností. Publikácia sa tak stáva akousi príručkou pre riadenie ekonomických procesov a činností v školách či školských zariadeniach.
Ekonomika školy a školského zariadenia

375 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu